Lovændringer - Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn-din lejerforening

Gå til indhold

Lovændringer

Gode råd
Lovændringer 1. juli 2020
 1. Vedrørende gennemgribende moderniserede lejemål
  1. Ændrede krav til  energimærkning (nu C i stedet for D)
  2. Væsentlighedsreglen fjernes for BRL § 5, stk. 2 - lejemål
  3. Krav om forudgående nævnsbesigtigelse før udlejning efter BRL § 5, stk. 2
  4. 5 års karensperiode for udlejning efter BRL § 5, stk. 2, efter "kontrolskifte" -  salg mm.
 1. Andre nye regler
  1. Ny vægtning af sammenligningslejemål (LL § 47, stk. 3)
  2. Forbud mod at udlejere tilbyder lejere betaling for at flytte LL § 6a)
  3. Pligt til at udsende meddelelser til lejere om afgørelser, der går udlejer imod (LL § 107 a)
  4. Forhøjet tillægsgebyr
 1. Notits
  1. Der er en lovændring på vej: Sammenskrivning af lejelov og boligreguleringslov
   1. Høringsfasen er afsluttet
LOVFORSLAG OM FREMME AF DIGITAL KOMMUNIKATION I BOLIGLEJEFORHOLD?
Den 4. oktober 2017 blev der i folketinget fremsat lovforslag om "Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold" . Der sker en væsentlig en ændring af de nugældende regler om "digitalkommunikation" (i Lov om leje og  i Lov om leje af almene boliger) herunder også af brugen af "digitalkommunikation" i forbindelse reglerne om" obligatorisk fraflytningsyn" det vil sige når udlejer har mere end en privat beboelseslejlighed. Lovforslaget forventes vedtaget den 14. december 2017 og træder i kraft for lejeaftaler indgået den 1. januar 2018 og senere. For bestående lejeaftaler træder loven først i kraft den 1. januar 2018 [læs mere]
Kilde: Folketinget
05-12-2017
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold