Lager vedligeholdelse - Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn-din lejerforening

Gå til indhold

Lager vedligeholdelse

Afgørelser > Huslejenævn
VEDLIGEHOLDELSESPLANEN VAR IKKE UDARBEJDET EFTER REGLERNE
Sagen vedrører uenighed i forhold til udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen Sønder Alle 43-47, 5500 Middelfart.
Huslejenævnet har behandlet sagen i medfør af boligreguleringslovens S 22 og truffet følgende
AFGØRELSE:
Udlejer har ikke udarbejdet en vedligeholdelsesplan i overensstemmelse med reglerne i boligreguleringslovens S 18a.
Udlejer har mistet retten til som en del af lejen at opkræve beløb til udvendig vedligeholdelse efter boligreguleringslovens SS 18 og 18b fra 1. november 2017 og indtil vedligeholdelsesplan er udarbejdet og udleveret.
Med virkning fra 1. november 2017 skal lejen nedsættes med kr. 943,58 pr. måned svarende til taksterne til udvendig vedligeholdelse, jf. boligreguleringslovens SS 18 og 18b
Lejer har krav på tilbagebetaling af kr. 5.661,50 svarende til for meget betalt leje for 1. november 2017 — 30. april 2018,
Tilbagebetaling skal ske inden 15. maj 2018
Manglende nedsættelse af lejen og manglende tilbagebetaling af takst til udvendig vedligeholdelse, jf. boligreguleringslovens SS 18 og 18b inden den angivne frist vil kunne medføre indberetning efter lejelovens S 113a, medmindre huslejenævnets afgørelse ikke er endelig.
BEGRUNDELSE:
Nævnet har lagt til grund:
  • at ejendommen er omfattet af krav om udarbejdelse af vedligeholdelsesplan, jf. boligreguleringslovens S 18a,
  • at udlejers vedligeholdelsesplan for perioden 2018 — 2027 angiver, at der i denne periode ikke er planlagt større vedligeholdelsesarbejder overhovedet,
  • at vedligeholdelsesplanen er indholdsløs og ikke fyldestgørende, jf. boligreguleringslovens S 18a, stk. 1, bekendtgørelse nr. 26 af 8. januar 2016 og vejledning nr. 9010 af 12. januar 2016 om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme,
  • at manglende opfyldelse af krav om fyldestgørende vedligeholdelsesplan medfører, at udlejer mister retten til at opkræve beløb efter boligreguleringslovens SS 18 og18b, jf. herved boligreguleringslovens S 18 a stk. 2, bekendtgørelse nr. 26 af 8. januar 2016 S 3 og vejledning nr. 9010 af 12. januar 2016 afsnit 10,
  • at taksten for vedligeholdelsesbeløb, jf. boligreguleringslovens S 18 for 2017 og 18 udgør kr. 88 pr. m2 pr. år,
  • at taksten for vedligeholdelsesbeløb, jf. boligreguleringslovens S 18b for 2017 og 18 udgør kr. 81 pr. m2 pr. år, at lejers lejlighed har et areal på 67 m2, jf. BBR,
Allerede af den grund skal lejen med virkning fra 1. november nedsættes med kr. 11.323,-årligt, svarende til kr. 943,58,- pr. måned indtil vedligeholdelsesplan er udarbejdet og udleveret
Lejer således har krav på tilbagebetaling af i alt kr.5.661,50,- vedrørende indbetalt leje for november
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart Kommune sagsnr. 2017-019394-10
13.11.2018
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold