Lager fraflytning almen - Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn-din lejerforening

Gå til indhold

Lager fraflytning almen

Afgørelser > Beboerklagenævn
BEBOERKLAGENÆVNET GODKENDTE IKKE UDLEJERS KRAV ISTANDSÆTTELSESKRAV
Ved brev til beboerklagenævnet har de tidligere lejere indbragt en sag om lejernes pligt til istandsættelse efter fraflytning.
Nævnet har lagt til grund, at tvisten drejer sig om, hvorvidt de tidligere lejere kan tilpligtes at betale for fraflytningskrav, som det fremgår af udlejers endelige opgørelse af 28. oktober 2020, svarende til kr. 7.333,09
Nævnet har truffet følgende:
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 29 i almenlejeloven vedtaget ikke at godkende udlejers fremsatte krav i forbindelse med fraflytning.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
  • at parterne er kommet med modstridende forklaringer om, hvorvidt lejemålet var misligholdt ved fraflytningen,  
  • at lejerne med udlejers vidende ikke deltog i fraflytningssynet,  
  • at udlejer ikke har sikret sig dokumentation for misligholdelsesarbejderne i form af billeddokumentation, og
  • at risikoen for den manglende dokumentation påhviler udlejer.  
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense  Kommune, sagsnr. 20-051
03-11-2021
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold