Lager forbrug - Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn - din lejerforening

Gå til indhold

Lager forbrug

Afgørelser > Huslejenævn
LEJERS INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB VAR IKKE GYLDIG
Udlejer har ved brev af til huslejenævnet indbragt en sag om varmeregnskabet for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017.
Ifølge sagens oplysninger udgjorde lejers samlede forbrug 10.221,09 kr. Lejer havde betalt 4.200,00 kr. a conto, hvorefter udlejers krav om efterbetaling udgjorde 6.021,09 kr.
Udlejer overtog lejemålet pr. 1. maj 2018. Lejer fremsatte indsigelse til forbrugsregnskabet ved e-mail af 1. juni 2018 til udlejer.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 7 vedtaget, at afvise at realitetsbehandle varmeregnskabet, da lejeren ikke har fremsat en gyldig indsigelse mod varmeregnskabet, jf. lejelovens § 45, stk. 1.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
  • at lejers e-mail af 1. juni 2018 til udlejer ikke kan anses for at opfylde kravet i lejelovens § 45, 3. pkt., hvorefter "Indsigelsen skal indeholde oplysning om, på hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes",
  • at lejer således ikke har fremsat en gyldig indsigelse mod varmeregnskabet inden 6 uger fra regnskabets udsendelse, jf. lejelovens § 45, 1. pkt.,
  • at lejer derved har mistet retten til at gøre indsigelse mod varmeregnskabet.
BEGÅ IKKE DENNE FEJL - LAD LEJERFORENING FYN GØRE INDSIGELSE MOD FORBRUGSREGNSKABER PÅ DINE VEGNE.
Læs mere om forbrugsregnskaber
Kilde: Huslejenævnet i Odense sag nr. 18-186
12.01.2019
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold